Съобщение от ЧЕЗ

Съобщение от ЧЕЗ

С ГРИЖА ЗА НАЙ- МАЛКИТЕ В ОБЩИНА БОРОВАН

В условията на извардената ситуация община Борован се погрижи и за най – малките си жители. Със съвместно проектно предложение между Общините Борован, Бяла Слатина и Ботевград  и  по...

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2019 г.на Община Борован

Огромни благодарности към инж. Десислава Тодорова, поднесоха децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в село Борован

Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата...

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция по безопастност на храните - Враца

Съобщение относно реда и набора от документи за регистрация на животновъдни обекти в Областна дирекция по безопастност на храните - Враца

Свободни работни места обявени в Бюро по труда

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК до г-н Петър Делев

Свободни работни места обявени в Бюро по труда

Свободни работни места обявени в Бюро по труда 

Недопустимо поведение на майка и баба на дете на 5 години от детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован срещу учителката на детето.

В ДГ „Тошка Петрова“, поради епидемичната обстановка в страната във връзка с разпространението на COVID – 19 и въведените противоепидемични мерки на входа на ДГ има пропускателен  режим и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>