Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 105/27.03.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован

Заповед № 64/27.02.2020г. на кмета на Община Борован 

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован

Заповед №98/20.03.2020г.на кмета на Община Борован  

Важно съобщение до жителите на Община Борован

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, Във връзка с настъпилата епидемиологична обстановка и бързото разпространение на COVID 19  в Република България,  Кмета на община Борован сформира...

Съобщения за опазване на пчели и пчелни семейства от кметство Малорад

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства  Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства  Съобщение за опразване на пчели и пчелни семейства 

Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован

Заповед № 97/19.03.2020 на кмета на Община Борован 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане...

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус

Заповед 92/18.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус 

Масова дезинфекция и мерки срещу разпространението на Коронавирус започнаха в община Борован

От днес  започнаха масови мероприятия  по дезинфекция на улици, обществени сгради, общински терени – паркове, градини, спирки за обществен транспорт,  кметства , като приоритетни са зоните за...

Заповед №86/16.03.2020г. на Кмета на община Борован във връзка с Коронавирус

Заповед №86/16.03.2020г. на Кмета на  община Борован във връзка с Коронавирус

До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ

СЪОБЩЕНИE  До всички собственици на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи на ЗГТ На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>