Събощение във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие...

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

ОБРЪЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, Обръщам се към вас по повод Деня на община Борован и традиционните събори на кметствата. Трудно се взема решение да бъде отменен празника на общината и...

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

Регистрация на водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

ОУПО - Предварителн проект

ОУПО - Предварителн проект Обяснителна записка  Екологична оченка на ОУПО

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.

Инвестиционно предложение по проект за първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с. Борован, с възложител Община Борован.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГ по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПСИХОЛОГпо проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован” Заявление 

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

 Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на ...

Съобщение на ЧЕЗ

Съобщение на ЧЕЗ 

Община Борован стартира с нов проект за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Борован

Днес кмета на община Борован,  инж.Десислава Тодорова подписа договор за реконструкция и  рехабилитация  на улици на територията на община Борован в двете населени места- селата Борован и...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>