Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 629 KB
дата: 15.10.2018 16:16
Приложения към Договор
размер: 7093 KB
дата: 23.08.2018 11:31
Договор
размер: 4458 KB
дата: 23.08.2018 09:54
Решение
размер: 550 KB
дата: 03.07.2018 15:38
Протокол 5
размер: 979 KB
дата: 03.07.2018 15:37
Протокол 4
размер: 7193 KB
дата: 03.07.2018 15:37
Протокол 3
размер: 1003 KB
дата: 03.07.2018 15:32
Съобщение за отваряне на цени
размер: 254 KB
дата: 15.06.2018 16:50
Протокол 2
размер: 736 KB
дата: 12.04.2018 16:11
Протокол 1
размер: 400 KB
дата: 12.04.2018 16:10
Писмено разяснение до участници
размер: 932 KB
дата: 14.03.2018 11:51
Обявление
размер: 3701 KB
дата: 06.03.2018 14:49
Решение
размер: 2176 KB
дата: 06.03.2018 14:48
Проект на договор
размер: 63 KB
дата: 06.03.2018 14:48
Образци
размер: 338 KB
дата: 06.03.2018 14:47
Технически спецификации
размер: 1139 KB
дата: 06.03.2018 14:46
Документация
размер: 505 KB
дата: 06.03.2018 14:44