Обява за свободни работни места в общинска администрация Борован