Банкова сметка и кодове за видове плащане

ЗА ПРИХОДИ ПО ЗМДТ И ТАРИФИ НА ОБЩИНА БОРОВАН:

         обслужваща банка „Инвестбанк” АД

 

IBAN: BG 11 IORT 7373 8401 6928 00    

BIC: IORT BGSF


КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

442500 2,3% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448007 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

448001 ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

446500 ГЛОБИ

448013 ТАКСА КУЧЕ

4414002 ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ