ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ В ОБЩИНА  БОРОВАН


Документи за сваляне

Окончателни резултати от проведен конкурс на 05.02.2019
размер: 86 KB
дата: 07.02.2019 09:03
Списък на недопуснатите до конкурс кандидати
размер: 129 KB
дата: 25.01.2019 14:25
Списък на допуснати до конкурса кандидати
размер: 463 KB
дата: 25.01.2019 14:24