ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

Обявление за провеждане на конкурс за Държавен служител на длъжност "Старши експерт ОМП " в Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване”и Главен счетоводител” в Община Борован - Условия за участия в конкурса 

СПИСЪК  НА  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС  

СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРС