Одобрени служители за индивидуални обучения по ИТО, ЕП


одобрени служители  за индивидуално обучение

в института по публична администрация

по модул „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ – ИТО-1 / 2014

 

период на провеждане: 15.12.2014 – 18.12.2014

 

място на провеждане: гр. СОФИЯ– учебен център на ипа

 

Име, презиме, фамилия на участника

Длъжност

Волга Добрева Пешковска

Главен специалист кметство Сираково

Таня Петрова Цветкова

Главен специалист кметство Добролево

Наталия Славчева Генчовска

Главен  специалист „Национални проекти и програми

Галина Динкова Бешовишка

Технически сътрудник

 

 

От Екипа за управление на проекта