ОДОБРЕНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

     одобрени служители  за индивидуално обучение

в института по публична администрация

по модул „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“ – ОПА-1 / 2014

 

период на провеждане: 21 – 22 .10.2014 г.

 

място на провеждане: гр. банкя – учебен център на ипа

 

Име, презиме, фамилия на участника

Длъжност

Гриша Иванов Георгиев

Кметски наместник

Йоанна Петрова Петрова

Главен специалист „Устройство на територията и опазване на околната среда“

Илиян Владимиров Александров

Главен експерт „Бюджет, информационно обслужване и счетоводство“

Яна Тошева Бецинска-Георгиева

Секретар на Община

Цветелина Валентинова Петрова

Старши експерт МДТ

Калинка Костадинова Андреева

Директор ЦДГ"Тошка Петкова" с.Борован

 

 

От Екипа за управление на проекта