Днес възпитаниците  на центъра, посетиха кмета на община Борован за да изкажат своята огромна благодарност за осигуреният им летен отдих на българското Черноморие. От името на децата управителя на ЦНСТДБУ – Борован, г-жа Ивалина  Бърдарска поднесе благодарствено писмо и скромни подаръци, чрез които  децата изказват своето задоволство от представената им възможност за летен отдих. С радост в очите децата споделиха, че за тях е било невероятно преживяване, чудесно прекараните  дни, които ще оставят хубави спомени в тяхното съзнание. Организацията която общината направи  и възможността която им се предостави е  знак на грижа и уважение към децата, награда за доброто им поведение, както и стимул от името на общината,  децата да продължават да показват добри резултати, добро поведение и да бъдат пример за останалите деца.

Хуманният жест от името на инж.Тодорова е израз на милосърдие и социална ангажираност за здравето на децата.

Този израз на благодарност кмета на общината оцени с висока оценка, тъй като в днешно време  много са малко хората изказващи благодарност и уважение. Всички деца и техните ръководители, бяха уверени лично от кмета на Община Борован, че ако продължат в същия дух,  да показват добри резултати, както в училище, така и по отношение да добро поведение в бъдеще време, ще  са  наградени с отдих и на планина и така децата ще опознаят  прекрасната ни родина,  България.