Документи за сваляне

Обявление заприключване на договор за обюествена поръчка
размер: 3767 KB
дата: 22.01.2020 11:09
Обявление за възложена поръчка
размер: 905 KB
дата: 15.02.2018 14:26
Договор
размер: 5669 KB
дата: 07.02.2018 13:14
Решение за избор на изпълнител
размер: 527 KB
дата: 11.01.2018 14:53
Доклад
размер: 1679 KB
дата: 11.01.2018 14:52
Протокол
размер: 1701 KB
дата: 11.01.2018 14:50
Съобщение до участниците
размер: 441 KB
дата: 19.12.2017 13:05
Уточняваща информация
размер: 15 KB
дата: 13.11.2017 15:34
Уточняваща информация
размер: 432 KB
дата: 13.11.2017 13:31
Обявление
размер: 4992 KB
дата: 13.11.2017 13:30
Решение за откриване на процедурата
размер: 2750 KB
дата: 13.11.2017 13:21
Образци на документи
размер: 226 KB
дата: 13.11.2017 13:17
Документация
размер: 1032 KB
дата: 13.11.2017 13:14