Документи за сваляне

Обявление за възложена поръчка
размер: 1022 KB
дата: 17.04.2018 11:12
Договор обособена позиция 8
размер: 476 KB
дата: 17.04.2018 10:57
Договор обособена позиция 7
размер: 476 KB
дата: 17.04.2018 10:56
Договор обособена позиция 6
размер: 475 KB
дата: 17.04.2018 10:55
Договор обособена позиция 5
размер: 476 KB
дата: 17.04.2018 10:55
Договор обособена позиция 4
размер: 476 KB
дата: 17.04.2018 10:54
Договор обособена позиция 3
размер: 475 KB
дата: 17.04.2018 10:53
Договор обособена позиция2
размер: 475 KB
дата: 17.04.2018 10:51
Решение
размер: 706 KB
дата: 31.01.2018 16:37
Доклад
размер: 6593 KB
дата: 31.01.2018 16:36
Протокол № 2
размер: 5218 KB
дата: 31.01.2018 16:35
Протокол № 1
размер: 1304 KB
дата: 31.01.2018 16:34
Разяснение до заинтересовани лица
размер: 926 KB
дата: 22.12.2017 11:56
Уточняваща информация
размер: 15 KB
дата: 13.12.2017 13:03
Обявление
размер: 11097 KB
дата: 13.12.2017 13:02
Решение
размер: 2399 KB
дата: 13.12.2017 13:01
Техническа спецификация
размер: 233 KB
дата: 13.12.2017 13:01
Образци на документи
размер: 191 KB
дата: 13.12.2017 13:00
Документация
размер: 1222 KB
дата: 13.12.2017 13:00