Откриване на публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери/ намира

Откриване на публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на поземлени имоти – публична общинска собственост /пасища и мери/ намиращи се в землището на с. Добролево