ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ.ВРАЦА МАНДАТ 2015г.- 2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ.ВРАЦА МАНДАТ 2015г.- 2019 г.