Първоначален бюджет на училищата в община Борован за 2012г.