Днес в Читалище „Просвета-1919“ село Малорад беше отбелязан патронен празник на библиотека „Христо Ботев“ към читалището.Официални гости на тържеството бяха: кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова, директорът на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ село Борован и жители от село Малорад. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова прочете поздравителен адрес, в него отбеляза : „….Достолепието на един от ценните културни институти в село Малорад се разкрива  и утвърждава през десетилетията, в които библиотеката съхранява националната памет и разпалва огъня на просвещението. Институция на духовността, хуманитарано мислене  и знание от първите дни на своето съществуване  до днес. Без съмнение и съвременното ни общество намира духовна опора и заряд в съкровищата на словото, чийто блясък и мъдрост националната библиотека пази и пренася през годините.

Нека в днешния тържествен ден отдадем заслуженото признание и уважение на създателите на този храм и духа на техните достойни последователи.

Пожелавам ви все така да изпълнявате ролята на  просветители и деятели на културното дело в община Борован.…“  Кратък филм подготвен от служителите в библиотеката разказа  за живота и делото на Христо Ботев, след което празника продължи със литературно- музикална програма , в която взеха участие учениците от Основно училище „Отец Паий“ село Борован и Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий село Малорад,  както и самодейци от читалище „Просвета-1919“. Грамота за най-добър читател на 2018 година получи Николина Сивчева.