Днес бяха избрани три деца, които кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова ще зарадва със подаръци. Инициативата на инж. Десислава Тодорова „По Коледа се случват чудеса - Да стоплим сърцето на дете“ се превърна в традиция.
Комисия от общинска администрация Борован в състав :
Председател: Таня Петкова – Секретар на Община Борован
Членове:
1.Галинка Хлебарска – Старши експерт „Общински приходи и разрешителни режими“
2. Галя Златковска – Главен специалист „УТ и СТ“
както и служители от администрацията присъстваха на изтеглянето на трите писма от кутията поставена на 06.12.2019г. във фоайето на общинска администрация Борован.
Изтеглянето на писмата се извърши от 10:00 ч. в кабинета на кмета на община Борован, на случаен принцип в присъствието на комисията и администрацията.
Писмата на късметлиите изтегли лично инж. Десислава Тодорова кмет на Община Борован.
Избраните деца са:
1.Анна Жорова Данчева от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ село Малорад.;
2. Цветомира Богданова Славкова от ДГ „Тошка Петрова“ село Борован;
3. Велислава Калинова Крумова от ОУ“ Отец Паисий“ село Борован;
Децата ще получат своите подаръци на 20.12.2019г. от 10.00 ч. в кабинета на кмета на общината.