Покана на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанаси