Покана на основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси на Кмета на Община Борован за 2018г.

Покана на основание чл.68,ал.6 от Закона за публичните финанси на Кмета на Община Борован за 2018г.