Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2016 г. на Община Борован

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за 2016 г. на Община Борован