Правилник за организацията на дейността но Общински съвевет Борован, обл.Враца за мандат 2019-2023г.

Докладна 

Правилник за организация за дейността на Общински съвет Борована, обл.Враца за мандат 2019-2023г. 

Справка