Пресконференция по проект „Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“На 03.12.2014г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ се проведе пресконференция по  проект „Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН“. -  Договор №  М13-22-171 / 20.08.2014 г.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 9 месеца.Общата стойност  на проекта  88 203,76 лв. Целеви групи по проекта са служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован; Кметове на кметства. 

Основна цел на поректа е повишаване ефикасността и ефективността на работа в общинска администрация Борован

Специфични цели по проекта са :

Повишена квалификация на служителите във връзка с предизвикателствата, свързани с електронното управление и изискванията на информационното общество.

Повишаване на капацитета на човешките ресурси чрез специфични обучения по нови и иновативни теми.

Дейностите, заложени по проекта са :

Управление на проекта.

Дейности за информация и публичност.

Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в ИПА.

Обучения по ключови компетенции за повишаване на ефективността.

Очакваните резултати са:

Проведени девет срещи на екипа.

Проведена начална пресконференция.

Отпечатани 100 броя листовки.

Изработен банер.

Изработени 100 комплекта папки и химикалки.

Обучени общо 30 служители в ИПА и получили сертификати за преминали обучения в ИПА.

Проведени три обучения по ключови компетенции.

Обучени общо 75 служители по ключови компетенции.

75 служители получили сертификати по ключови компетенции

 

Представянето на проекта беше направено от г-жа Силвия Катанска, която е ръководител по  проекта.

Кметът на Борован  инж. Десислава Тодорова обясни, че настоящият проект е едно своеобразно продължение на вече приключил  подобен проект, а също така и  надграждащ знанията и уменията на служителите.

„Работещите в община Борован ще са по-мотивирани, по-компетентни и ще имат възможност да повишат своя професионализъм с цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. Уверена съм, че общинската администрация ще продължи професионалното си развитие и ще имаме удоволствието и занапред да отчитаме нови и нови резултати“, заяви инж.Тодорова.

Голям е интересът от страна на общинските служители да бъдат преквалифицирани, за да могат да отговарят на изискванията на времето.