Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борован

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борован

качена на 20.07.2020г.