Пазарни консултации за„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“– с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “

11 Юли 2017, 10:51
<< 1 2 3 4 5 6 >>