Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Борован за 2008г.