Протокол за извършване на проверки по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ на всички договори сключени с ползватели на пасища, мери и ливади от дата:26.02.2018г.

Протокол за извършване на проверки по реда на чл.37 м от ЗСПЗЗ на всички договори сключени с ползватели на пасища, мери и ливади от дата:26.02.2018г