Срокове за плащане

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

с.Борован, ул. "Иван Вазов"  № 1

работно време 08,00 - 17,00

тел.  09147 /  9329

e-mail: dan_sl.borovan@abv.bg

 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:
Данък недвижими имоти, Такса битови отпадъци, Данък върху превозните средства
-    първа вноска – от 01 март до 30 юни на текущата година
-      втора вноска – до 31 октомври на текущата година

на предплатилите до 30 април за цялата година – отстъпка 5%

Патентен данък
-        първа вноска – до 31 януари на текущата година
-        втора вноска – до 30 април на текущата година
-        трета вноска – до 31 юли на текущата година
-        четвърта вноска – до 31 октомври на текущата година
на предплатилите до 31 януари за цялата година – отстъпка 5%

                  През 2017г. съгласно сключен договор с ИЗИПЕЙ и БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, задълженията за местни данъци и такси могат да се плащат във всяка една от касите на дружествата в страната. Необходимо е единствено съобщаване на ЕГН на задълженото лице.