Документи за сваляне

Обянление за приключване на договор по обществена поръчка
размер: 300 KB
дата: 17.01.2020 09:25
Договор
размер: 5284 KB
дата: 12.08.2019 11:22
Обявление за възложена поръчка
размер: 511 KB
дата: 12.08.2019 11:21
Решение
размер: 1711 KB
дата: 26.06.2019 14:35
Протокол №3 от рабботата на комисията
размер: 6447 KB
дата: 26.06.2019 14:34
Протокол №2 от работата на комисията
размер: 16168 KB
дата: 26.06.2019 14:33
Съобщение за отваряне на цени
размер: 744 KB
дата: 18.06.2019 14:50
Протокол 1
размер: 3113 KB
дата: 10.06.2019 10:14
Уточняваща информация
размер: 116 KB
дата: 01.04.2019 13:17
Проект на договор
размер: 62 KB
дата: 01.04.2019 13:17
Образци на документи
размер: 72 KB
дата: 01.04.2019 13:16
Документация
размер: 1441 KB
дата: 01.04.2019 13:15
Обявление
размер: 7341 KB
дата: 01.04.2019 13:15
Решение
размер: 4277 KB
дата: 01.04.2019 13:14