С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Уведомявам Ви, че на 16.09.2019 г. (понеделник) от 09.30 до 11.00 в сградата на Община Борован ще бъде раздадено подпомагането в размер на 300лв. на стопаните, които са извършили доброволно клане на прасетата си и са предприели мерки за почистване и дезинфекция на мястото за отглеждане на прасетата.

         Моля всеки жител, попълнил Заявлението за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване на лични нужди в санитарните зони, да се яви с документа за самоличност в сградата на община Борован.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА (П)

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН