Съобщение за удължаване на срока за „Здравен медиатор”

Информация за удължаване на срока