Списък на горските териториите - държавна собственост, където пашата на селскостопански животни е забранена

Заповед №17/22.01.2019г.