Списък на пасищата за индивидуално ползване в землището на Община Борован за стопанска 2014/2015г.

Списък на пасищата за индивидуално ползване в землището на Община Борован за стопанска 2014/ 2015 г.