Стратегия за управление на общинската собственост в община Борован мандат 2019-2023

Статегия за управление на общинската собственост в община Борован мандат 2019-2023