Търг с явно наддване за отдаване под наем на урегулиран имот, ЧОС, намиращ се в с. Малорад