Търг за отдаване под наем на Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия ета


Документация