Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Борован

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Борован