Вътрешни правила за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани на община Борован

Вътрешни правила за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани на община Борован