Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Борован