Заповед № 4/ 07.01.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване,