Заповед № 414/ 02.11.2012г. за откриване на процедура за продажба на общински обекти, частна общинска собственост