Заповед N 200 за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен недвижим имот в Борован