Заповед за определяне на секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението