Заповед за търг за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост