Заповеди на Кмета на Община Борован за спечелили търгове за продажба на общинска земеделска земя в землищата на с.Борован, с.Нивянин, с.Мало

Заповеди на Кмета на Община Борован за спечелили търгове за продажба на общинска земеделска земя в землищата на с.Борован, с.Нивянин, с.Малорад и с.Добролево