Заповеди за разпределение на ползването на полски пътища,попадащи в масивите за ползване в землищата на с.Борован, с. Малорад, с.Добролево, с. Сираково, с.Нивянин, общ. Борован застопанска 2019/2020 година

Заповед № 9/28.01.2020г. - с.Добролево 

Заповед № 10/28.01.2020г.-с.Малорад 

Заповед №11/28.01.2020г.- с.Нивянин 

Заповед № 12/28.01.2020г.-с.Сираково 

Заповед № 13/28.01.2020г.- с.Борован