Документи за сваляне

Протокол
размер: 3396 KB
дата: 31.10.2017 10:30
Договори
размер: 1243 KB
дата: 11.10.2017 11:14
Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3, от ЗОП
размер: 108 KB
дата: 16.10.2017 12:00
Проект на договор
размер: 30 KB
дата: 16.10.2017 11:58
Образци за попълване
размер: 60 KB
дата: 16.10.2017 11:57
Техническо задание маршрути
размер: 371 KB
дата: 16.10.2017 11:55
Техническа спецификация
размер: 388 KB
дата: 16.10.2017 11:52
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
размер: 320 KB
дата: 16.10.2017 11:46