Новини

„Училище на вековете”

  02.11.2011 14:39  

„Училище на вековете” отвори врати на 1ноември – Деня на българските будители.

Учениците от ПГТ „Коста Петров” с.Борован - членове на клубовете „Съхрани българското” с ръководител Даниела Велчовска - учител по история и философия, клуб „Матрешка” с ръководител Дияна Абрамова – учител по руски и български език и „Творческа работилница” с  ръководител Галя Муцовска - учител по български език, възстановиха училище на миналите десетилетия в сградата на килийното училище в двора на църквата „Св.Николай” с.Борован. Трите клуба към ОДК „Маша Белмустакова” с.Борован се занимават със събиране, опазване и съхраняване на традициите, обичаите и паметниците на територията на общината.

Под благословията на християнската църква и пред борованската общественост прозвуча училищният звънец.

Учениците представиха празнична поетична програма. Гостите бяха поздравени с „Многая лета” от мъжката певческа група към Читалището, а жените от Пенсионерския клуб изпълниха мелодична народна песен.

Слънчевият ден също допринесе за празничното настроение.