Новини

Честване на деня на самодееца

  29.03.2013 11:11  

С много радост и веселие премина празника на самодейците в НЧ ”Цани Иванов – 1907”, село Борован.

На 21 март в красивата Ритуална зала се събраха всички, които работят за култура и образование в общината.

След поздравителното си слово,  инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован, връчи грамоти за постигнати високи резултати от самодейните колективи и индивидуални изпълнители. Грамоти получиха:  ФФ  ”Българка”,  МПГ „Приятели на песента”,  младежки състав „Буфосинхрон”, ФФ„Фамилия ММ”, ДПГ „Авлига” и танцова група „Магия”. За добра работа с художествените колективи бяха отличени ръководителите им Роска Костовска и Илиян Илиев.

За дългогодишна, целокупна читалищна дейност бяха отличени Боян Бичовски, Асен Кискимски и Йордан Митев.  Индивидуални изпълнители също получиха грамоти: Роска Костовска и Калинка Андреевска, а като най – млад самодеец бе отличен Петър Христов.

Празника продължи с кръшни хора и богата трапеза. Самодейците пяха, танцуваха и се веселяха . Това бе денят, в който други трябваше да се грижат за веселото настроение на всички.