Новини

Поздравителен адрес на Кмета на Община Борован до ПГТ "Коста Петров"

  31.10.2013 11:53  
ДО ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА
ПГ ПО ТРАНСПОРТ "КОСТА ПЕТРОВ"

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
В този празничен ден приемете искрените ми поздравления за постигнатото. 119 години са голям период от време – период на създаване, развитие и утвърждаване на Вашето училище като солидна образователна институция. Качеството на получаваните в него знания гарантира успешен житейски старт на учениците и признание за висококвалифициран педагогически труд.
В образователната система на Община Борован ПГ по транспорт „Коста Петров„ е училище с ярко присъствие и модел за успешни педагогически практики и управленски подходи. Да си възпитаник на такова училище е чест и призвание. Постиженията на учениците ви доказват, че това е и голяма отговорност.
Скъпи колеги, без вас, без вашия неуморен труд, без вашите познания и без вашата любов, училището нямаше да е същото.Дълбока признателност към първите и благодарност към всички, за които ПГ по транспорт „Коста Петров„ е съдба.
На вас, скъпи ученици, пожелавам с много труд, сила и вяра да изграждате себе си като достойни граждани, сбъдващи мечтите си в една модерна европейска страна. Утрешните ви успехи ще бъдат повод за гордост не само за вас, вашите учители и родители, а и за цяла България.
Пожелавам ви здраве, дръзки мечти и сили да ги достигнете.
Честита 119-годишнина! Честит празник!

Кмет на Община Борован
/инж.Десислава Тодорова/