Новини

Нови автомобили за социалния патронаж в община Борован

  14.01.2014 16:11  
На 14 януари кметът на Община Борован инж. Десислава Тодорова връчи ключовете на два чисто нови автомобили „Дачия“ на управителя на „Домашен социален патронаж“ Румен Боянкински.

Двата автомобила са закупени след като преди два месеца общината обяви процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка и закупуване на финансов лизинг на два броя нови специализирани леки автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж - Община Борован“. Идеята е новите коли да подпомагат обслужването на потребителите на социалните услуги, предоставяни от „Домашния и социален патронаж“.

Причината е, че наличните автомобили за този вид услуга са твърде стари, амортизирани и поддържането им води до не малко разходи. В същото време интересът към услугата „домашен патронаж” расте, а новозаписалите се увеличават.

Припомняме, че през месец октомври бе открита обновената сграда на „Домашния социален патронаж. Ремонтът бе на стойност 134 000 лева. Също така бе доставено и ново оборудване на стойност 20 000 лева.

"Домашен социален патронаж“ извършва комплекс от социални услуги по домовете на над 260 социално слаби жители и хора с увреждания на територията на цялата община. Чрез него Община Борован цели да реализира обществения си ангажимент към хората в неравностойно положение, като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда.

Въпреки сложната финансова ситуация, през последните две години ръководството на общината отстоява позициите, че приоритет са хората в община Борован. Местната управа продължава да разширява ангажиментите си към населението, като основен инструмент е провеждането на активната социална политика.