Новини

Представяне на проект" Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован”

  02.06.2014 10:39  
На 30.05.2014г в "Музикалната зала" на Читалище "Цани Иванов" ,ръководството на Общинска администрация Борован направи презентация на новия си проект по оперативна програма "Административен капацитет" - "Ефективни политики и партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован".Общата цел на проектното предложение е увеличаване на ползите от процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в партньорство със заинтересуваните страни.Целеви групи :Общинска администрация Борован и Структури на гражданското общество.Продължителност на проекта - 9 месеца. Общата стойност е 53 947,96 лв. Начало на проекта - 07.11.2013г., край на проекта 06.08.2014г.